Info


Hvis du har lyst til at læse mere om at være med i koret, kan du se mere i vores Velkomstfolder her.

Korets historie


Ballerup Kammerkor består af 27 medlemmer, der bor spredt over hele Storkøbenhavn og Nordsjælland. Korets navn afspejler den kendsgerning at de ugentlige øveaftener altid har været afholdt i Ballerup og at koret gennem hele sin eksistens har ydet et væsentligt bidrag til kommunens musikliv. Korets faste base er Skovlunde Kulturhus.


Korets oprindelse kan spores tilbage til 1936, men sin nuværende profil fik det i 1969, da Frede V. Nielsen overtog dirigenthvervet. Repertoiret blev gradvist udbygget til en spændvidde, der tidsmæssigt rækker fra renaissancen frem til uropførelser af ny dansk musik, og stilmæssigt fra wienerklassiske messer til rytmiske arrangementer i samarbejde med jazzmusikere. Resultatet af Frede V. Nielsens arbejde med koret er dokumenteret med "- som en forårsnat i Norden",  en LP med danske sange a cappella, og rytmiske satser for kor og jazzgruppe af nordiske folkesange, og med "Deo Gratia", en CD med renaissancemotetter, danske salmer i arrangementer af Otto Mortensen, og sidst, men ikke mindst, Niels laCours Missa Brevis. Gennem hele sin dirigentperiode var Frede V. Nielsen ansat ved Danmarks Lærerhøjskole - nu Danmarks Pædagogiske Universitet - hvor han indtil sommeren 2012 var professor i musikvidenskab.


I perioden 1994-2001 blev koret dirigeret af Vagn Nørgaard, der er lektor ved lærerseminariet Blaagaard/KDAS. Han fortsatte udviklingslinien, især gennem viderudvikling af korets fornemmelse for rytmisk musik, og det førte bl.a. til en række opførelser af Duke Ellingtons Sacred Concert, i forbindelse med markeringen af Ellingtons 100 års dag. Med udgangen af 2001 forlod Vagn Nørgaard koret for at kunne få tid til komposition og arbejde med musikudgivelser, og dirigenthvervet blev overtaget af  Theis Lyng Reinvang. Theis var samtidig dirigent for Helsingør Kammerkor, og dette gav mulighed for at opføre større værker som de fire første dele af Bachs Juleoratorium i 2003, og hans Matthæuspassion i påsken 2006. Sommeren 2006 blev Theis afløst af Jan Scheerer. Arbejdet med større værker blev fortsat med Brahms Requiem i 2008 og Mozarts Requiem i 2010, nu i samarbejde med Holte Kammerkor, ligesom koret sammen med Jan gav en lang række a cappella koncerter i Danmark, såvel som i Polen, Tyskland og senest i Sverige.


Jan Scheerer blev i efteråret 2012 afløst af Denis Segond, der som nogle af sine første aktiviteter stod i spidsen for koret ved 5th International Choir Days i Istanbul i november 2012, og for en opførelse af Mendelssohns oratorium Paulus i foråret 2013 i et samarbejde med Rudersdalkoret. Under Denis Segond har koret opbygget et meget varieret repertoire, der spænder fra oratoriske værker som Mendelssohns Salme 42 og rekvier af Faure og Vierne, til nyere amerikansk musik for kor og klaver, herunder, i samarbejde med pianisten Carol Conrad, hvad der formentlig er den indtil nu eneste danske opførelse i uddrag af Scott Joplins ragtime opera Treemonisha.


Samarbejdet med Denis Segond ophørte i sommeren 2020, da han tiltrådte en stilling som syngemester ved nationaloperaen i Liége. Fra efteråret 2020 frem til 1. oktober 2021 blev koret dirigeret af Erik Knudsen, som for perioden herfra frem til årsskiftet 21/22 blev afløst af Claus Münchow. 


Fra 1. januar 2022 dirigeres koret af Hanne Rømer  

Hanne Rømer slog sammen med bl.a. søsteren Lotte sine folder i bandet

Hos Anna sidst i 1970'erne. Bandet blev opløst i 1980, og de to søstre fulgte derefter hver deres musikalske vej. Hanne Rømer har i mange år boet i Sønderjylland og har derfor ofte arbejdet på begge sider af den dansk-tyske grænse. I dag bor Hanne Rømer på Østerbro og er begyndt på et helt nyt kapitel i sit liv – bl.a. har hun udgivet en bog om sit liv, og til Ballerup Kammerkors store held ville hun også gerne prøve igen at arbejde med den klassiske musik, der i sin tid var hendes udgangspunkt som musiker. 

Igennem sit efterhånden lange liv har Hanne Rømer arbejdet som komponist, arrangør, dirigent, sanger, musiker og ikke mindst underviser på musikskoler, højskoler og konservatorier, først og fremmest inden for jazz og verdensmusik. Ikke ligefrem Ballerup Kammerkors spidskompetence, selv om koret da har snuset til flere rytmiske genrer i tidens løb. Det er nu heller ikke meningen, at koret skal forlade sit klassiske repertoire, men nogle nye toner kan vi jo nok vente at få at høre.