se

Koret i uformel sommeruniform

Ballerup Kammerkor har været på mange korrejser. Nedenfor vises billeder fra de sidste 20 år, men der har været rejser til Irland, Færøerne, Norge, Tyskland, Estland, Italien, Bulgarien. Alle steder har koret givet koncerter, mødt andre korsangere og lært nyt.

Korrejse til Malaga 2019

Korrejse til Provence sommeren 2015

Korrejse til Sydslesvig 2014

Korrejse til Istanbul 2012

Korrejse til Blekinge oktober 2010

Korrejse til Polen 2006